اخبار و اطلاعیه ها

1397/10/15

گزارش برگزاری نشست هم اندیشی مدیران عامل مراکز نمایشگاهی کشورششم دیماه 1397 -قزوین

نشست هم اندیشی مدیران عامل مراکز نمایشگاهی کشور همزمان با  نهمین سالگرد تاسیس انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران در محل استانداری قزوین به میزبانی شرکت نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار گردید.

در این جلسه که به میزبانی شرکت نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار گردید قنبری معاون نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران مطالبی چند را در زمینه مسایل پیش روی صنعت نمایشگاهی کشور بیان نمود که در زیر به آنان اشاره می شود:

مراکز نمایشگاهی استانهای کشور براساس مصوبات شورای عالی صادرات شکل گرفته اند که می بایستی هر چه بیشتر به برگزاری تخصصی نمایشگاهی اهتمام به ورزند.

صنعت نمایشگاهی کشور نیازمند شورای راهبری است تا جهت گیری تولید و صادرات کشور را به میزان قابل توجهی بهبود داده و مسیر توسعه صادرات غیرنفتی کشور را هدفمند نماید.

 قانون صنعت نمایشگاهی کشور از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون امور زیربنایی دولت مطرح و جلسات متعددی پیرامون آن برگزار شده است، اکنون نیز این قانون در مسیر خوبی قرار گرفته است تا بتوانیم با پیگیریهای مستمر در مراجع قانونی ذیربط به تصویب برسد.

در مدت چند ماه گذشته با همفکری و همکاری تمامی مدیران عامل مراکز نمایشگاهی کشور  و همکاری سازمان توسعه تجارت ایران توانستیم به یک توافق مشترک برسیم، که در قالب یک بیانیه و با یک مصوبه برای دستور اجرای نهایی به جناب آقای دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز تقدیم و تهیه شده است.

 با برگزاری چنین گردهمایی ها در سطح ملی به صورت هدفمندانه برای زیرساخت ها و مشکلات مرتبط و همچنین رونق صنعت نمایشگاهی به عنوان بازوی اصلی توسعه صادرات غیر نفتی و تولید کشور گام برداریم .

همچنین در این جلسه عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین نیز نکاتی چند را به شرح زیر اظهار داشت :

   نمایشگاههای بین المللی بستر خوبی برای رونق کسب و کار، تولید و اشتغال است و برای تامین زیرساختهای توسعه و ساخت یک مرکز بزرگ نمایشگاهی در استان کمک می کنیم.در چرخه فعالیت اقتصادی در جایی موفقیم که بازار فروش داشته باشیم و امروز در دنیا مهمتربن حلقه تولید بازاریابی است و نمایشگاهها در این عرصه مهم هستند.

 باید ببینید نمایشگاههای بزرگ در جهان چگونه کار می کنند که همچنان سود آورند و از این تجربه در فعالیت خود استفاده کنید. نمایشگاهها در رونق اقتصاد نقش مهمی دارند و برای سودآوری باید به غیر از داخل به بازرهای خارجی هم فکر کنید و در آنها حضور فعال داشته باشید.

  در بخش آسیای میانه موقعیت خوبی داریم و حضور خود در کشورهای دیگر را هم لازم است فعال کنیم و انجمن نمایشگاهها می تواند فعالیت خود را گسترده کرده و چالشها را بررسی و حل کند.

نلسون حضرتی رئیس هیئت مدیره انجمن نمایشگاههای ایران نیز در این جلسه نکات زیر را بیان نمود :

درسال۸۸کار بزرگی با تاسیس انجمن نمایشگاههای ایران شروع شد وتاکنون کارهای خوبی انجام شده است که امیدواریم درنشستهای تخصصی با تبادل نظر و برنامه ریزی برای بقای این صنعت تدبیرکنیم.

 بامشارکت ودلسوزی وکار بیشترمیتوان کارهای بزرگی رامحقق کرد اما امروز همه فعالان این صنعت باچالش و بحران مواجهند که اگر حمایت لازم صورت نگیرد بستر توسعه صنعتی دچارخدشه میشود.

بخش خصوصی زمانی میتواند امیدوار به حل مشکلاتش باشد که صدایش رساتر شنیده شود که باید روشهای خود را عوض کنیم زیرا دیگر با نگاه سنتی نمیتوان این صنعت را اداره کرد.

ازمتخصصان انتظار داریم به ما کمک کنند تا از چالشها خارج شویم زیرا امروز فقط فروش کارساز نیست وباید بازار یابی و سایرمسائل را هم بررسی کنیم. همچنین بامجموعه های دانشگاهی صحبت شده تا آسیبهای صنعت نمایشگاهی شناخته شود که یک نقشه پیشنهادی داریم تا کارها قانونمند شود واگر راهکارمناسبی پیدا کنیم ازمشکلات رها خواهیم شد.