گزارش تصویری از آماده‌سازی هجدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی

آماده‌سازی و چیدمان غرفه‌های هجدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی (GOLHOMEX) در استان گلستان