حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان ، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان امروز از پانزدهمین نمایشگاه فرهنگ و اقوام استان گلستان بازدید کردند .