تقویم نمایشگاه

نهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ گلستان GOLNEXT2019

تاریخ برگزاری : 1398/08/30 لغایت 1398/09/03

ساعت بازدید : 16 الی 21

در حال ثبت نام

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین های کشاورزی

تاریخ برگزاری : 1398/07/16 لغایت 1398/07/19

ساعت بازدید : 16 الی 21

برگزار گردید
برگزار گردید

سومین نمایشگاه خانه مدرن استان گلستان

تاریخ برگزاری : 1398/04/10 لغایت 1398/04/14

ساعت بازدید : 17 الی 22

برگزار گردید
برگزار گردید

هشتمین نمایشگاه و جشنواره گل و گیاه

تاریخ برگزاری : 1398/02/10 لغایت 1398/02/14

ساعت بازدید : 17 الی 22