تقویم نمایشگاه

در حال ثبت نام

چهاردهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی

تاریخ برگزاری : 1398/09/11 لغایت 1398/09/15

ساعت بازدید : 15 الی 21

در حال ثبت نام

نهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ گلستان GOLNEXT2019

تاریخ برگزاری : 1398/08/30 لغایت 1398/09/03

ساعت بازدید : 16 الی 21

در حال ثبت نام
برگزار گردید
برگزار گردید

سومین نمایشگاه خانه مدرن استان گلستان

تاریخ برگزاری : 1398/04/10 لغایت 1398/04/14

ساعت بازدید : 17 الی 22

برگزار گردید
برگزار گردید

هشتمین نمایشگاه و جشنواره گل و گیاه

تاریخ برگزاری : 1398/02/10 لغایت 1398/02/14

ساعت بازدید : 17 الی 22