تماس با ما

آدرس : گلستان، گرگان ، بزرگراه گرگان ،آق قلا، روبروی فرودگاه بین المللی گرگان، نمایشگاه بین المللی استان گلستان
تلفن : 017-32640600
کدپستی : 49331-69971
ایمیل : info@golestanfair.com
ایمیل : sales@golestanfair.com

ارسال پیام و شکایات