بازدید هیئت تجاری

بازدید از رویداد مهم صنعت ساختمان استان گلستان و نشست B2B هیات های تجاری از کشورهای ترکمنستان و قزاقستان با مشارکت کنندگان حاضر در این نمایشگاه در زمینه های صنعت ساختمان و فعالان اقتصادی استان گلستان در حاشیه برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته استان گلستان پنجشنبه 25 خرداد ماه 1402 . با هماهنگی و اقدامات به عمل آمده شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان همسو با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی گرگان: در بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته استان گلستان در تاریخ 23 الی 26 خرداد ماه 1402 این شرکت میزبان هیات تجاری - اقتصادی و بازرگانی از کشور قزاقستان و ترکمنستان در استان گلستان بود . هیات تجاری شامل تجار و بازرگانان کشور های قزاقستان و ترکمنستان مرتبط با صنعت ساختمان و انبوه سازی و فنی و مهندسی از ظرفیت های صنعتی و تولیدی کشور و استان گلستان همچنین از این رویداد بازدید و با وضعیت تولید در زمینه صنعت ساختمان و صنایع وابسته کشور آشنا شدند. در جریان این بازدید ضمن برگزاری میز تجاری و نشست های B2B میان مشارکت کنندگان این رویداد و فعالان اقتصادی استان و هیات تجاری درخصوص همکاری مشترک میان بخش های تولیدی و اقتصادی، معرفی کالاهای ایرانی گفتگو که از اهداف مهم این نشست می توان به توسعه بازارهای صادراتی ایران در دیگر کشورها ، توسعه اقتصادی ومعرفی ظرفیت های تولیدی و صنعتی گلستان اشاره نمود.