مشتریان

امروز صنعت نمایشگاهی ایران باتوجه به توسعه تجارت در تمامی حوزه‌های داخلی و خارجی نیازمند تخصصی شدن و ایجاد زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی موثر و ارائه خدمات شفاف است، از این رو شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان در راستای ایجاد بسترهای تعاملی با مخاطبان و بازدیدکنندگان رویدادهای نمایشگاهی شمال کشور به محوریت استان گلستان، اقدام به ارائه اطلاعات جامع از سازمان‌دهندگان و خدمات‌دهندگان مورد تائید خود نموده است که می توانید به صورت مستقل با هرکدامیک از آن ها درخصوص رویدادها و خدمات مورد نظر ارتباط برقرار نمائید.