به اطلاع می‌رساند، به منظور رعایت نکات بهداشتی جهت کنترل بیماری‌های واگیردار، برگزاری نمایشگاه‌های نیمه اول سال جاری به تعویق افتاد.
متعاقبا تاریخ برگزاری نمایشگاه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رویدادهای سال 1399