به اطلاع می رساند، تمامی نمایشگاه‌های نیمه اول سال جاری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ شده از وزارت بهداشت، مطابق با زمانبندی اعلامی در این مرکز نمایشگاهی برگزار می گردد.

رویدادهای سال 1399