نمایشگاه بین المللی گلستان کریدور نمایشگاهی شمال کشور و نخستین مرکز گردشگری نمایشگاهی ایران

نمایشگاه بین المللی گلستان کریدور نمایشگاهی شمال کشور و نخستین مرکز گردشگری نمایشگاهی ایران

مهرداد یزدی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان اعلام کرد: شركت نمايشگاه‌های بين‌المللی استان گلستان با توجه به دورنمای اقتصادی استان و براساس چشم‌انداز برنامه چهارم توسعه كشور، توسط بخش خصوصي تاسيس شده و ...