تاریخ جدید برگزاری بیستمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، صوتی و تصویری فرش ماشینی، موکت و کفپوش و سومی

تاریخ جدید برگزاری بیستمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، صوتی و تصویری فرش ماشینی، موکت و کفپوش و سومین نمایشگاه تخصصی لوستر و چراغهای تزئینی 25 الی 29 بهمن ماه 1401 ساعت بازدید 17 الی 22 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان