نمایشگاه لوازم خانگی بستری برای تعامل و توسعه همکاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: برگزاری این نمایشگاه، علاوه بر اینکه موجب آشنایی بیشتر مردم با تولیدات روز کشور و جهان می گردد، بستری مناسب جهت تعامل و همکاری هرچه بیشتر تولیدکنندگان، صادرکنندگان و متخصصان صنعت لوازم خانگی را فراهم کرده و در زمینه شناسایی بازارهای جدید نیز موثر خواهد بود.
حسین طلوعیان در بازدید از نمایشگاه بین المللی استان گلستان به همراه معاون بازرگانی و توسعه تجارت صمت گلستان با اشاره به برگزاری هجده دوره نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در استان گلستان اظهار کرد: نمایشگاه بعنوان یکی از مهم ترین ابزارهای ورود به بازارهای داخلی و خارجی و اثرگذارترین راهبرد بنگاهها برای عرضه کالاها و خدمات خود از چنان جایگاه رفیعی برخوردار است که بی شک، کمتر ابزاری می توان یافت که بتواند به اندازه نمایشگاهها منعکس کننده توانمند های اقتصادی و تجاری یک کشور می باشد.
وی با بیان اینکه گستردگی نیاز خانواده ها و جمعیت جوان کشور و تنوع لوازم خانگی و تاثیر رفاه نسبی این وسایل در خانواده ها، پیش بینی می گردد بازار لوازم خانگی کشور به سوی رونق بیشتر حرکت نماید تصریح کرد: نمایشگاه با تکیه بر ارتباط حسی و بصری، راحت ترین روش مقایسه را برای بازدید کنندگان فراهم می نماید و می تواند به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی جهت توسعه صادرات و ارائه توانمندی های تولیدی که در نهایت به شکوفایی و پویایی اقتصادی هر کشور منجر می شود نیز محسوب گردد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان بابیان اینکه استفاده از دانش فنی، تکنولوژی و روش های نوین مدیریت از ویژگی ها و شاخصه های تولید لوازم خانگی است که باید در بازار رقابتی فشرده امروز بیش از پیش مورد توجه صنعتگران قرار گیرد افزود: بدیهی است این صنعت، نیاز به برنامه ریزی مدرن داشته و با ایجاد رقابت سالم حیات و توسعه آن استمرار می یابد و می تواند با رعایت اصول کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش، بستر توسعه صادرات را هر چه بیشتر فراهم نماید.
وی با اشاره به جایگاه نمایشگاه های بین المللی استان گلستان اظهارداشت: بدیهی است اثر بخشی نمایشگاه های تخصصی در زمینه های مورد اشاره بیش از سایر نمایشگاه ها است، زیرا نمایشگاه زمینه مناسبی را فراهم می آورد تا صاحبان صنایع داخل کشور با دستاوردهای نوین و تکنولوژی روز دنیا آشنا شده و نسبت به انتقال دانش فنی مورد نیاز خود اقدام نمایند.