گزارش تصویری از روند آماده سازی دومین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط استان

حضور مهندس طلوعیان ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان به همراه مهندس خلیل زاده مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از روند آماده سازی دومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط گلستان