نمای ورودی

محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان با فضایی به مساحت ۱۵ هکتار در مجاورت فرودگاه بین‌المللی گرگان موقعیتی ویژه در مقایسه با سایر مراکز نمایشگاهی ایران قرار گرفته‌است. فضای باز نمایشگاهی به میانگین ۳ هزار متر قابلیت جانمایی گروه‌های کالایی نمایشگاهی گسترده‌ای را دارد.
باتوجه به موقعیت ویژه نمایشگاه، و قابلیت مدیریت ورود و خروج مخاطبان و بازدیدکنندگان، ظرفیت پذیرش بیش از ۵ هزار خودرو در محل پارکینگ‌های ثابت و متغیر را بوجود آورده و هیچگونه محدودیت ترافیکی جهت دسترسی وسایط نقلیه اتوبان گرگان به آق قلا و بلعکس ایجاد نمی کند.